Hverdagsrehabilitering

Er nøgleordene, når det gælder om at bevare og styrke muligheden for at klare de udfordringer hverdagen byder på.

På Vennerslund arbejder vi målrettet med hjælp til selvhjælp. Det er vores målsætning at vores gæster har mulighed for at fastholde så højt et funktionsniveau som muligt, uanset alder. Det handler om at bevare sine ressourcer og ikke mindst om at kunne mestre sit eget liv, til trods for at man er blevet ældre.