Frivillige

Som frivillig i Gentofte Kommunes dagcentre kan du være med til at skabe gensidig glæde. 

En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til de lønnede medarbejderes arbejde. Der er mange opgaver der kan varetages af frivillige på dagcentrene. Den kan f.eks være socialt samvær med gæsterne, gå ture, deltagelse i udflugter, eller aktiviteter som tager udgangspunkt i den frivilliges livserfaringer. Er du interesseret i at vide mere, kan du se vores frivillige pjece ude i højre side.