Personale

Vi har et højt og alsidigt aktivitetsniveau og derfor stilles der høje krav til medarbejdernes faglighed, kreativitet og samarbejdsevne.

Ledelse                                                                                                                                     Den daglige ledelse foretages af daglig  leder Irma Kjeldsen.

Medarbejdere                                                                                                                          Der er 5 aktivitetsmedarbejder og en køkkenmedarbejder på Vennerslund. Aktivitetsmedarbejderne har forskellige uddannelser.

Administration                                                                                                                       Den overordnede ledelse af kommunes dagcentret varetages af forstander Jane Buus Lassen, som til daglig sidder i administrations afdelingen, som desuden omfatter en kontorassistent. Administrationen holder fysisk til på Tværbommen 6.