Frivillige

Vær med til at skabe gensidig glæde.

Frivillige på udflugt med gæsterne

Som frivillig er du et positivt indslag i dagligdagen for dagcentergæster på Vennerslund, og du er med til at give nye muligheder på stedet.

Der er mange forskellige opgaver du som frivillig kan være med til løse. Frivillige er fx medvirkende i strikke- og sy-hold, med til at bage, bruge computere samt ture ud af huset. Vi aftaler mere præcist, hvilke opgaver du kan være med til at løse inden for dine egne interesseområder.

Hvad betyder det at være frivillig?

Som frivillig er du en ekstra hånd og det friske pust i vores hverdag. Som frivillig overtager du aldrig medarbejdernes arbejde.

Forventninger til dig som frivillig

Selvom arbejdet er ulønnet, skal både gæsterne, den frivillige og medarbejderne vide, at de kan regne med hinanden, vi har derfor nogle enkelte forventninger til det at arbejde som frivillig, herunder:

  • Du overholder aftaler og melder fra, hvis du bliver forhindret i et aftalt besøg.
  • Dit bidrag understøtter den opgave, som vi skal varetager, så der er overensstemmelse mellem vores og din indsats.

Et godt match som frivillig hos os kunne være erfaring fra job med mennesker, særligt ældre.

Forsikring

Som frivillig skal du selv tegne en privat ansvars- og ulykkesforsikring. 

Tavshedspligt

Som frivillig underskriver du en erklæring om tavshedspligt. Information om denne, og hvad den indebærer, får du ved opstartssamtalen.

Straffeattest

Gentofte Kommune beder om straffeattest på alle der har kontakt med kommunens borgere.
Du kan bestille en straffeattest på borger.dk under Politi, retsvæsen, forsvar og sende den til dagceter@gentofte.dk.

Gaver

Man modtager ikke penge, gaver eller arv fra gæsterne.

Dette kan du forvente af os

  • Opstartssamtale, hvor vi taler om hvad der motiverer dig og laver en samarbejdsaftale.
  • Stor indflydelse på tilrettelæggelse af dine besøg.
  • Introduktion fra erfarne frivillige, der viser dig til rette i din nye opgave.
  • Positiv anerkendelse af din frivillige indsats fra gæsterne, fordi du gør en forskel.
  • Mulighed for at kontakte en leder, som er ansvarlig for at alle frivillige trives, og at indsatsen fungerer.

Sådan bliver du frivillig

Aftal en uforpligtende snak om et eventuelt samarbejde med den daglige leder Ulla Stensberg, telefon 39 98 70 20.

Læs også pjecen i linket øverst på siden.