Hverdagsliv

Når du er gæst hos os, er hverdagen præget af tryghed i kendte omgivelser, hvor du er en del af fællesskabet.

Der bliver arbejdet i værkstedet

Det betyder blandt andet, at vi har faste aktiviteter, hvoraf mange handler om hverdagsrehabilitering, altså om at holde sig i gang både fysisk og mentalt. Vi tilpasser aktiviteterne, så de udfordrer dig lige tilpas.

På Vennerslund arbejder vi målrettet med hjælp til selvhjælp. Det handler om at bevare sine resurser og ikke mindst at kunne mestre sit eget liv, til trods for at man er blevet ældre.

En god hverdag, hvor du er aktiv, betyder meget for din trivsel og livskvalitet.

Åbningstider

Dagcentret er åbent for gæster på hverdage fra mandag til fredag fra klokken 9-30-14.30. Vi har lukket alle helligdage samt 1. maj og Grundlovsdag.

Afbud

Er du forhindret i at komme, skal du melde afbud til Vennerslund før klokken 8.30 på dagen, telefon 39 98 70 20. Du kan altid lægge besked på vores telefonsvarer. Husk at indtale tydeligt navn.

Pårørende

Pårørende er altid velkomne til at komme på besøg på et aftalt tidspunkt.

I linket øverst på siden finder du brochuren ’Velkommen til Vennerslund’, hvor du kan læse mere om hverdagen.

I linket næstøverst finder du pjecen om gæsternes medicin.