Husets medarbejdere

Vennerslunds medarbejdere har forskellige kompetencer og uddannelser.

Medarbejder laver gymnastik med gæsterne

Vi har ansat medarbejdere med forskellige sundhedsfaglige og kreative uddannelser. Herudover er der ansat medarbejdere til at varetage driften af bygningen.

Medarbejderne bliver løbende videreuddannet inden for områder, der afspejler gæsternes behov for faglighed, fx demens.

I vores MED-gruppe vedtager vi husets personalepolitikker for fx rygning, pauser, brug af mobiltelefon og lignende.