Tilsyn

Pleje & Sundhed Myndighed udfører tilsyn på Vennerslund.

Tilsynsrapport bliver udfyldt

Tilsynet foregår hvert andet år og skal sikre, at kvaliteten af dagcentrene opfylder de krav, som kommunen har stillet.

Tilsynsrapporterne er tilgængelige hos forstanderen.